Zeit Sendung Moderator
10:00 - 12:00 Uhr
Piyrwszo zmiana  

Walynciok zaproszo

18:00 - 21:00 Uhr
Wieczorek z muzyka  
mit Jagoda
© Copyright by www.radio-sendeplan.de