Zeit Sendung Moderator
11:00 - 13:00 Uhr
 
Muzyka dla wszystkich

mit Danka < Bielsko Biala >

13:00 - 15:00 Uhr
 
Sobota ze Kaufungen

mit Walynciok

15:00 - 18:00 Uhr
 
Przy sobocie po robocie

mit Jagoda

18:00 - 22:00 Uhr
 
Sobotni wieczorek z muzyka

mit Danka