Zeit Sendung Moderator
15:15 - 16:30 Uhr
 
Taki maly tescik sprzyntu.

mit Kazik

17:00 - 20:00 Uhr
 
To juzas jo

mit Walynciok

zaproszom