Zeit Sendung Moderator
11:00 - 13:00 Uhr
 
muzyka dla wszystkich

mit Danka < Bielsko Biala >

13:00 - 16:00 Uhr
 
Fajne popolednie

mit Jagoda

16:00 - 19:00 Uhr
 
Sroda ze Kaufungen

mit Walynciok