Zeit Sendung Moderator
11:00 - 14:00 Uhr
 
14-ty momy

mit Jagoda

15:00 - 17:00 Uhr
 
Nuty,nutki,nuteczki

mit Irena

21:00 - 23:00 Uhr
 
Zapraszam na audycje

mit Danka