Zeit Sendung Moderator
12:00 - 15:00 Uhr
 
No i polednie

mit Jagoda

15:00 - 17:00 Uhr
 
Muzyczny kuferek

mit Basia

17:00 - 20:00 Uhr
 
Zapraszam

mit Danka