Zeit Sendung Moderator
09:00 - 10:00 Uhr
Winszujemy  
mit Jagoda
10:00 - 13:00 Uhr
Czwortek z Kaufungen  

kto mo to pije, kto niy mo tyn nadziejom zyje. Prost

© Copyright by www.radio-sendeplan.de