Zeit Sendung Moderator
17:30 - 20:30 Uhr
Przy sobocie po robocie  
mit Jagoda
20:30 - 23:00 Uhr
Urlob, Urlob i po urlopie  

Walynciok zaproszo 

© Copyright by www.radio-sendeplan.de